Možná rizika

Každý projekt má svá rizika a úspěšnost metody FunnelMind úzce souvisí s podporou a pochopením ze strany klienta. Jak zvýšit efekt metody a jak se rizikům vyhnout?

Riziko 1: nepřipravenost

Společnost není připravena přijmout identifikované příčiny, přichází snaha problém zlehčovat nebo nazvat neřešitelným. Ochota připustit si, že děláme něco špatně, je nejčastější bariéra pro zavedení změn ve společnosti. Důležitá je kvalitní komunikace programu všem zúčastněným stranám, určitý marketing programu.

Riziko 2: uzavřenost novinkám

Individuální nevyzrálost některých členů vedení, kteří nejsou připraveni na změnu fungování společnosti. Někteří manažeři nejsou ochotni podpořit nový cílový stav (obvykle tvoří přibližně 30% z celkového počtu), vytváří bariéry a hledají důvody, proč „to“ nejde, situace nahrává destruktivním myšlenkám. V této fázi je důležité reálně zhodnotit kvalitu manažerského týmu, učinit změny nebo zajistit jejich koučink.

Riziko 3: nedostatek času

Akce se posouvá pro „důležitější“ úkoly – nejčastější příčina neúspěchu jakéhokoliv rozvojového programu. Vlastní realizace je odsouvána z důvodů, které se vždy najdou.