Function channel for management of innovation and development

FunnelMind je nová funkční metoda pro zvýšení efektivity vzdělávacích projektů a podporu změn a inovací ve společnosti.

Moderní metoda FunnelMind

identifikuje příčiny problémů ve společnosti a na jejich základě se následně zvolí vhodný vzdělávací program či program změn

Efektivní metoda FunnelMind

maximalizuje utřídění a zavádění nově získaných poznatků do praxe

Spolehlivá metoda FunnelMind

čerpající z ověřených vzdělávacích nástrojů (koučink, týmový koučink, interaktivní a projektivní techniky, modelové situace atp.) je výsledkem dlouhodobé spolupráce společností DMC management consulting, s.r.o. a YELLOW POINT, spol. s r.o.