Popis metody FunnelMind

Na základě definovaných cílů jsou připraveny simulované situace, jejichž analýzou jsou stanoveny konkrétní výstupy, reálné pro přenos do praxe s doporučením dalšího rozvoje.

Konkrétní kroky rozvojové metody FunnelMind jsou popsány takto:

1. identifikace příčin

V této fázi metoda FunnelMind pracuje průřezově se všemi úrovněmi ve společnosti. Je prakticky prokázáno, že běžní zaměstnanci jsou blíže řešení, než management.

2. cílový stav

Společně s vedením společnosti se na základě identifikovaných příčin vydefinuje cílový stav – tj. cíl, kterého chce společnost dosáhnout, kam chceme dojít. Pro společný cíl musí být motivováni všichni členové vedení.

3. akce

Definovaný cíl je nutné rozpracovat na konkrétní kroky – akce, které musí mít reálné základy a konkrétní výstupy (inovace, efektivita, využití v praxi). Součástí akce je plán rozvoje zaměstnanců včetně koučování manažerů.

4. výsledek

Nový přístup, okamžitě viditelné změny fungování zaměstnanců a motivace.

Popis metody FunnelMind