Kdy použít metodu FunnelMind

Zkušenosti z praxe potvrzují, že povrchní přístup ke vzdělávání zaměstnanců nepřináší požadovaný efekt. Pokud se mine zaměření akce s reálnou příčinou problémů (nedostatků), nemají zaměstnanci motivaci využít výstupy programu v běžné praxi. Naopak potvrdí názor, že školení jsou pouhé teorie zcela odtržené od skutečné praxe.

Rozhodnutí, jakou metodu společnost pro vzdělávání nebo řízení změn zvolí, tak získává mnohem větší rozměr. Takové rozhodnutí výrazně ovlivní další rozvoj celé společnosti.

Pro koho je metoda FunnelMind přínosem?

FunnelMind je využíván klienty z různých oborů podnikání. Zkušenosti máme například z oblasti výrobních společností, služeb, mediální oblasti, stavebnictví, farmacie a IT.

Velikost firmy nehraje v tomto případě roli, rozsah projektu je definován na základě velikosti společnosti.

Kdy metodu využít?